Έχεις προδιαβήτη; Ήξερες ότι είναι αναστρέψιμος;

Δύο μεγάλοι οργανισμοί υγείας των ΗΠΑ, έχουν ξεκινήσει μια κοινή εκστρατεία για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον προδιαβήτη, εξηγώντας ότι μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών ο προδιαβήτης μπορεί …