4 σημάδια για να καταλαβαίνετε εάν οι γονείς σας είναι συναισθηματικά ανώριμοι

Η συναισθηματική ωριμότητα και η συναισθηματική νοημοσύνη περιλαμβάνουν την αυτογνωσία, την ενσυναίσθηση και τη συναισθηματική αυτορρύθμιση, καθώς και τη συνειδητή επικοινωνία, τη συνεργασία, τη δημιουργική επίλυση προβλημάτων και την αποτελεσματική …