Βιολογικοί αισθητήρες μπορεί να βοηθήσουν τους ιατρούς στην εξατομικευμένη θεραπεία των ασθενών τους

Τι είναι οι βιοαισθητήρες; Ο όρος «βιοαισθητήρας» είναι συντομία του όρου «βιολογικός αισθητήρας». Η συσκευή αποτελείται από έναν μορφοτροπέα και ένα βιολογικό στοιχείο που μπορεί να είναι ένα ένζυμο, ένα …

Μελέτη ανοσοθεραπείας για προχωρημένους συμπαγείς όγκους

Η θεραπεία Τ-κυττάρων ADP-A2M4, η οποία έχει σχεδιαστεί για να εκφράζει έναν υποδοχέα Τ-κυττάρων (TCR), που στρέφεται κατά του καρκινικού αντιγόνου MAGE-A4, ανταποκρίθηκε θετικά σε ασθενείς με πολλαπλούς τύπους στερεών …