Ποια είναι η κατάλληλη συντηρητική φροντίδα για ανθρώπους με πολλαπλό μυέλωμα;

Το πολλαπλό μυέλωμα (ΠΜ) είναι ένας τύπος καρκίνου που σχηματίζεται από καρκινικά πλασματοκύτταρα (μονοκλωνικός πολλαπλασιασμός πλασματοκυττάρων). Μέχρι σήμερα, το πολλαπλό μυέλωμα είναι μια ανίατη ασθένεια με κακή πρόγνωση. Τα περισσότερα …