Αυτισμός: Ποιο είναι το κλειδί για την τυπική μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών;

Τα άτομα με αυτισμό σκέφτονται διαφορετικά από τους άλλους και η κοινωνική αποδοχή δεν αποτελεί απαραίτητα πρωταρχικό κίνητρο γι’ αυτά. Ίσως, ως αποτέλεσμα, τα άτομα με αυτισμό δεν παρακολουθούν προσεκτικά …