Κνίδωση

Τι είναι η κνίδωση; Η κνίδωση (hives ή urticaria) είναι κνησμώδη, ανυψωμένα εξανθήματα που εντοπίζονται στο δέρμα. Είναι συνήθως ερυθρά, ροζ ή στο χρώμα του δέρματος και μερικές φορές συνοδεύονται …