Μυϊκή δύναμη: Πώς και πότε πρέπει να μετριέται;

Η αξιολόγηση της μυϊκής δύναμης πραγματοποιείται συνήθως στο πλαίσιο της αντικειμενικής αξιολόγησης του ασθενούς και αποτελεί σημαντικό στοιχείο της φυσικής εξέτασης που μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με νευρολογικά ελλείμματα. …