Εξετάσεις πνευμονικής λειτουργίας

Τι είναι οι εξετάσεις πνευμονικής λειτουργίας; Οι εξετάσεις πνευμονικής λειτουργίας (PFTs) είναι μία ομάδα εξετάσεων που ελέγχουν τη λειτουργικότητα των πνευμόνων. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχουν: Πόσο αέρα μπορούν να συγκρατήσουν οι …