Μέσος όγκος ερυθρών (MCV)

Τι είναι ο μέσος όγκος ερυθρών; Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι κυττάρων του αίματος: τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια. Ο μέσος όγκος ερυθρών (MCV) μετρά το μέσο …

Γενική εξέταση αίματος (CBC)

Τι είναι η γενική εξέταση αίματος; Η γενική εξέταση αίματος είναι μία εξέταση που μετρά διάφορα στοιχεία και χαρακτηριστικά του αίματος, όπως: Ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία μεταφέρουν οξυγόνο από τους …