Εθισμός και εξάρτηση από ουσίες: Πιο επιρρεπείς οι γυναίκες

Εθισμός, εξάρτηση ή κατάχρηση; Εθισμός. Περιλαμβάνει την επιθυμία για μια συγκεκριμένη ουσία, την αδυναμία ελέγχου της χρήσης της και τη συνεχιζόμενη χρήση παρά τις αρνητικές συνέπειες. Εξάρτηση: Τα άτομα που …