ηπατονεφρικό σύνδρομο

Ηπατονεφρικό σύνδρομο

Τι είναι το ηπατονεφρικό σύνδρομο; Το ηπατονεφρικό σύνδρομο είναι ένας τύπος προοδευτικής νεφρικής ανεπάρκειας που παρατηρείται σε άτομα με εκτεταμένη ηπατική βλάβη, συχνά προκαλούμενη από κίρρωση. Καθώς οι νεφροί σταματούν …