Μέτρηση αριθμού δικτυοερυθροκυττάρων (ΔΕΚ)

Τι είναι η μέτρηση αριθμού δικτυοερυθροκυττάρων; Τα δικτυοερυθροκύτταρα είναι άωρα ερυθρά αιμοσφαίρια (ερυθρά αιμοσφαίρια που ακόμη αναπτύσσονται). Παράγονται στο μυελό των οστών και απελευθερώνονται στην αιματική κυκλοφορία. Περίπου δύο μέρες …