Εξέταση ρευματοειδούς παράγοντα (RF)

Τι είναι η εξέταση ρευματοειδούς παράγοντα; Πρόκειται για μία εξέταση που μετρά τη συγκέντρωση του ρευματοειδούς παράγοντα (RF) στο αίμα. Οι ρευματοειδείς παράγοντες είναι πρωτεΐνες (συγκεκριμένα, αντισώματα) που παράγονται από …