Τι είναι η χειροθεραπεία (Manual Therapy) και πως μπορεί να σας βοηθήσει;

Η χειροθεραπεία έχει μακρά ιστορία στο επάγγελμα της φυσικοθεραπείας και οι φυσικοθεραπευτές έχουν συμβάλει σημαντικά στη σημερινή ποικιλομορφία των προσεγγίσεων και τεχνικών της χειροθεραπείας. Οι μηχανικές εξηγήσεις χρησιμοποιήθηκαν ιστορικά για …