8 συμβουλές για την αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου

Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον χρόνιο πόνο; Ενημέρωση: Υπάρχει ένα αυξανόμενο σύνολο στοιχείων που υποδηλώνουν ότι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του πόνου είναι βασική στρατηγική για τη διαχείρισή του. …