Υποθερμία
!!!Η κατάσταση αυτή είναι επείγουσα και απαιτείται ιατρική φροντίδα!!!

1Υποθερμία

Τι είναι η υποθερμία και πώς προκύπτει; Η υποθερμία είναι  μια πάθηση η οποία προκύπτει όταν η θερμοκρασία του σώματος πέφτει υπό των 35° C. Οι επιπλοκές που μπορεί να …