Αντιχολινεργικά φάρμακα

Αντιχολινεργικά

Τι είναι τα αντιχολινεργικά φάρμακα; Τα αντιχολινεργικά είναι φάρμακα που αναστέλλουν τη δράση της ακετυλοχολίνης. Η ακετυλοχολίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής ή απλά ένας «χημικός αγγελιοφόρος». Μεταφέρει σήματα μεταξύ ορισμένων κυττάρων …