Αποκατάσταση όρασης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο: Όσο πιο γρήγορα τόσο πιο αποτελεσματικά

Λέγεται ότι όταν ένα άτομο βιώσει εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο κατάφερε να επηρεάσει την όραση του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να ανακτήσει την χαμένη του όραση. Ωστόσο, αυτό …

Τα έμβρυα «βλέπουν» περισσότερα από όσα πιστεύαμε έως τώρα

Τα φωτοευαίσθητα κύτταρα στον αμφιβληστροειδή του εμβρύου, πριν ακόμη αυτό μπορέσει να διακρίνει εικόνες, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη των οφθαλμών και του εγκεφάλου, από αυτόν που πίστευε …