Τι αισθάνεσαι;

Πρόληψη και θεραπεία

Γήρανση: Μάθε γιατί τα 70 είναι τα νέα 65

Σύμφωνα με επιστήμονες του Ηνωμένου Βασιλείου, ήρθε ο καιρός να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μετράμε και ορίζουμε τη γήρανση, εφόσον οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν πλέον περισσότερο από 80+ χρόνια, φτάνοντας μέχρι και το τέλος της δεκαετίας.

Σύμφωνα με την ομάδα του Εθνικού Στατιστικού Γραφείου, παρόλο που τα 65 χρόνια, παραδοσιακά θεωρούνται ως η αρχή της γήρανσης, τα σημερινά 70 θα μπορούσαν να θεωρηθούν τα 65 που ήταν κάποτε. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι που φτάνουν στα 65 τους, που θεωρείται ηλικία ορόσημο, ενδέχεται να ζήσουν άλλα 15 χρόνια.

Πως οριοθετούσαμε την ηλικία παλιά και τι άλλαξε σήμερα;

Παραδοσιακά, τα 65 χρόνια αποτελούσαν το σημείο όπου ο άνθρωπος εισερχόταν στην γήρανση και για δεκαετίες ήταν η ηλικία όπου συνταξιοδοτούνταν οι άνδρες. Ωστόσο, σήμερα τα πρότυπα εργασίας έχουν αλλάξει και η ηλικία συνταξιοδότησης έχει αυξηθεί, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Μάλιστα, το 2028 αναμένεται ότι η ηλικία συνταξιοδότησης θα φτάσει τα 67 χρόνια.

Η ομάδα του κέντρου ONS, για την Γήρανση και τη Δημογραφία, εξηγεί ότι πλέον οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και είναι πιο υγιείς, πράγμα που σημαίνει ότι λαμβάνονται υπόψη και τα χρόνια που έχουν μπροστά τους από την στιγμή της συνταξιοδότησης τους και όχι μόνο η χρονολογική τους ηλικία που τους καθιστά θεωρητικά ηλικιωμένους.

Στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα φαίνεται η αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων στη Μεγάλη Βρετανία.

Πώς άλλαξαν τα χρόνια;

Η ομάδα του Κέντρου ONS για τη Γήρανση και τη Δημογραφία εξέτασε στοιχεία του πληθυσμού που σχετίζονται με την υγεία και το προσδόκιμο ζωής, σε μια προσπάθεια να συγκρίνει τις αλλαγές αυτών των δύο παραγόντων με την πάροδο του χρόνου.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, εάν πάρουμε σαν μέτρο τα 15 χρόνια ζωής που απομένουν σε ένα άτομο, τότε διαπιστώνεται ότι η μέση ηλικία ενός ανθρώπου έχει αλλάξει από τον περασμένο αιώνα. Συγκεκριμένα, το 1951, οι άντρες και οι γυναίκες γύρω στα 60 ανέμεναν να ζήσουν άλλα 15 χρόνια. Μέχρι τη δεκαετία του 1990 το όριο αυτό είχε μετατοπιστεί στα 65 χρόνια και σήμερα φτάνει τα 70 χρόνια, όπου οι άνθρωποι μπορούν να περιμένουν ότι θα ζήσουν άλλα 15 χρόνια. Το 2057, οι ειδικοί προβλέπουν ότι αυτή η μέση ηλικία, θα αυξηθεί και πάλι φτάνοντας τα 75 χρόνια.

Είναι θετικό που αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής;

Το προσδόκιμο ζωής του πληθυσμού έχει αυξηθεί στο πέρασμα των αιώνων, χάρη στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και των συνθηκών διαβίωσης.

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται το πώς μεταβάλλονται οι ηλικίες ανά χρονολογίες, από το σημείο που οι άνθρωποι αναμένεται ότι θα έχουν άλλα 15 επιπλέον χρόνια ζωής.

Χρονολογία Άντρες Γυναίκες
1911 57 60
2017 70 72
2066 75 77

Το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι το αν τελικά οι άνθρωποι απολαμβάνουν αυτά τα επιπλέον χρόνια ζωής, έχοντας καλή υγεία. Είναι τελικά καλό που έχει μετατοπιστεί το ορόσημο της ηλικίας από τα 65 στα 70;

Η υγεία από τη στιγμή της γέννησης μέχρι το εκάστοτε όριο της μέσης ηλικίας, έχει βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου. Αλλά η υγεία σε σχέση με την «πιθανή ηλικία», δηλαδή το πόσα χρόνια μας έχουν μείνει για να ζήσουμε, έχει μειωθεί σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ σε άλλες έχει παρουσιάσει βελτίωση.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ερευνητών, τα επίπεδα της κακής γενικής υγείας για τις γυναίκες που ήταν 70 ετών το 2017, ήταν περίπου τα ίδια με εκείνα των γυναικών που ήταν 60 ετών το 1981, ενώ τα επίπεδα περιορισμού των μακροχρόνιων ασθενειών ήταν παρόμοια με τις γυναίκες που ήταν περίπου 64 ετών. Για τους άνδρες που το 2017 ήταν 70 ετών, τα επίπεδα της κακής γενικής υγείας τους ήταν περίπου τα ίδια με εκείνα των ανδρών που ήταν 65 ετών το 1997, ενώ τα επίπεδα περιορισμού μακροχρόνιων ασθενειών ήταν παρόμοια με τους άνδρες ηλικίας 57 ετών. Επομένως, σε πληθυσμιακό επίπεδο και λαμβάνοντας υπόψη την υγεία, διαπιστώνουμε ότι οι άνθρωποι που σήμερα είναι 70 χρονών, είναι σαν να είναι 65.

Ο Libby Webb, ανώτερος ερευνητικός διευθυντής της Age UK, δήλωσε, ότι οι άνθρωποι στην ηλικία των 70, έχουν το ίδιο προσδόκιμο ζωής και παρόμοια υγεία με τα άτομα που ήταν 65 ετών παλαιοτέρα. Ωστόσο, όπως είπε, οι περισσότεροι άνθρωποι στο τέλος της ζωής τους, βίωσαν μια περίοδο κακής υγείας. Διευκρίνισε μάλιστα, ότι το αυξημένο προσδόκιμο ζωής σημαίνει ότι πλέον υπάρχουν περισσότεροι ηλικιωμένοι άνθρωποι με συνθέτες ανάγκες φροντίδας, αλλά, ένας γηράσκων πληθυσμός δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με δυσπιστία, καθώς πολλοί ηλικιωμένοι συμβάλλουν σημαντικά στην κοινωνία, τόσο μέσω της αμειβόμενης εργασίας τους, όσο και μέσω του εθελοντισμού. «Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός και για διαφορετικούς ανθρώπους σημαίνει διαφορετικά πράγματα» κατέληξε.