Θεραπευτικός υπέρηχος

Όταν ακούτε τη λέξη “υπέρηχος”, μπορεί να σκέφτεστε την εφαρμογή του κατά τη διάρκεια της εγκυοσύνης ως ένα εργαλείο που μπορεί να δημιουργήσει εικόνες της μήτρας. Πρόκειται για διαγνωστικό υπέρηχο …

Διαθερμοπηξία (Ηλεκτροκαυτηρίαση)

Τι είναι η διαθερμοπηξία; Η διαθερμοπηξία, ή ηλεκτροκαυτηρίαση, είναι μία χειρουργική διαδικασία ρουτίνας. Χρησιμοποιείται ηλεκτρικό ρεύμα για τη θέρμανση του ιστού με στόχο: Να προληφθεί ή να σταματήσει η αιμορραγία …