Αιματολογικές παθήσεις

Κίνδυνος
!!!Η κατάσταση αυτή είναι επείγουσα και απαιτείται ιατρική φροντίδα!!!

Αντιδράσεις μη συμβατές με το σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ

Αυτή η πάθηση θεωρείται επείγουσα και πρέπει να τύχει άμεσης ιατρικής φροντίδας.

Τι είναι οι αντιδράσεις ασυμβατότητας με το σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ;

Αντίδραση μη συμβατότητας με το σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ μπορεί να προκύψει αν λάβετε τον λάθος τύπο αίματος κατά την διάρκεια μετάγγισης αίματος. Είναι μια σπάνια, αλλά σοβαρή και δυνητικά θανατηφόρα αντίδραση του ανοσοποιητικού σας συστήματος προς το μη συμβατό αίμα.

Αυτές οι αντιδράσεις είναι πολύ σπάνιες, επειδή οι γιατροί έχουν επίγνωση των κινδύνων λόγω χρήσης λάθος ομάδας αίματος κατά την διάρκεια μιας μετάγγισης και λαμβάνουν πολλά προληπτικά μέτρα για να μειώσουν τις πιθανότητες λάθους. Ο γιατρός και η νοσηλεύτρια σας μπορούν να αναγνωρίσουν συγκεκριμένα συμπτώματα κατά την διάρκεια, αλλά και μετά από την μετάγγιση τα οποία σημαίνουν ότι ίσως να εμφανίσετε αυτή την αντίδραση. Η γνώση αυτή τους επιτρέπει να σας παρέχουν θεραπεία το συντομότερο δυνατό.

Οι τέσσερις βασικοί τύποι αίματος είναι οι Α, Β, ΑΒ και Ο. Αν ανήκετε στην ομάδα αίματος Α, τα ερυθρά αιμοσφαίρια σας περιέχουν πρωτεΐνες γνωστές ως αντιγόνα Α. Η ομάδα Β περιέχει Β αντιγόνα. Η ομάδα ΑΒ περιέχει και Α και Β αντιγόνα, ενώ η ομάδα Ο δεν περιέχει ούτε Α ούτε Β αντιγόνα.

Το ανοσοποιητικό σας σύστημα θα παράξει αντισώματα εναντίον κάθε αντιγόνου που δεν υπάρχει στο δικό σας αίμα. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα της ομάδας αίματος Α δημιουργούν αντισώματα κατά των αντιγόνων Β. Αν ένα άτομο που ανήκει στην ομάδα αίματος Α λάβει αίμα από την ομάδα Β ή ΑΒ κατά την μετάγγιση, τότε θα εμφανίσει την αντίδραση ασυμβατότητας προς το σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ. Στην περίπτωση αυτή, το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στα νέα αιμοσφαίρια και τα καταστρέφει.

Αν ανήκετε στην ομάδα αίματος ΑΒ έχετε και Α και Β αντιγόνα. Αυτό σημαίνει ότι είστε πανδέκτης και μπορείτε να λάβετε αίμα από όλες τις ομάδες, διότι δεν αναπτύσσετε αντισώματα για Α ή Β αντιγόνα. Μπορείτε, όμως, να δώσετε αίμα μόνο σε άτομα της ομάδας ΑΒ.

Αν ανήκετε στην ομάδα Ο, η οποία δεν περιέχει αντιγόνα είστε πανδότης. Μπορείτε να δώσετε αίμα σε άτομα όλων των ομάδων αίματος, χωρίς να προκαλέσετε καμία αντίδραση του ανοσοποιητικού τους συστήματος, αλλά μπορείτε να λάβετε αίμα μόνο από την ομάδα Ο.

Πριν από κάθε μετάγγιση αίματος, ο γιατρός σας θα διενεργήσει εξετάσεις για να καθορίσει σε ποια ομάδα ανήκετε. Θα διασταυρώσει ένα μικρό δείγμα με αίμα που έχετε ήδη δώσει. Θα αναμείξει τα δύο δείγματα του αίματος και θα παρατηρήσει αν υπάρχει κάποια αντίδραση ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα προκύψει κάποιο θέμα ασυμβατότητας.

Συμπτώματα Αίτια Διάγνωση Θεραπεία Πρόληψη Έκβαση

Συμπτώματα

Ποια είναι τα συμπτώματα της αντίδρασης ασυμβατότητας προς το σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ;

Αν εμφανίσετε αυτή την αντίδραση, τα συμπτώματα θα εμφανιστούν μέσα σε μερικά λεπτά μετά από την μετάγγιση και μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • έντονη αίσθηση ότι πρόκειται να συμβεί κάτι κακό
 • πυρετό και κρυάδες
 • δυσκολίες στην αναπνοή
 • μυϊκούς πόνους
 • ναυτία
 • στηθάγχη, κοιλιακό άλγος ή πόνους στην πλάτη
 • αίμα στα ούρα
 • ίκτερο

Αίτια

Τι προκαλεί αντίδραση ασυμβατότητας προς το σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ;

Η αιτία που προκαλεί συνήθως την αντίδραση ασυμβατότητας στο σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος. Αν κατά την μετάγγιση σας το αίμα που χρησιμοποιήθηκε ανήκει σε λάθος ομάδα, αυτό οφείλεται συνήθως στο ότι δεν έχει γίνει σωστή κατηγοριοποίηση ή δεν έχουν συμπληρώσει σωστά τις φόρμες πληροφοριών ή απέτυχαν να ελέγξουν το αίμα που δώσατε πριν την μετάγγιση. Το ανοσοποιητικό σας σύστημα επιτίθεται στα αντιγόνα της διαφορετικής ομάδας αίματος που αναγνωρίζει ως ξένα προς αυτό.

Διάγνωση

Πώς γίνεται η διάγνωση για την αντίδραση ασυμβατότητας προς το σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ;

Το ιατρικό προσωπικό θα διακόψει την μετάγγιση αν υποπτευτεί ότι ότι μπορεί να έχετε εμφανίσει την αντίδραση ασυμβατότητας. Θα ενημερώσουν την τράπεζα αίματος σχετικά με το περιστατικό, επειδή υπάρχει κίνδυνος να δοθεί η λάθος ομάδα αίματος και σε άλλους ασθενείς.

Ο γιατρός σας θα εξετάσει τα δείγματα του αίματος σας για ενδείξεις ότι υπάρχουν κατεστραμμένα ερυθρά κύτταρα του αίματος. Θα εξετάσει επίσης τα ούρα σας, ώστε να ελέγξει αν περιέχουν αιμοσφαιρίνη, πρωτεΐνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων που ελευθερώνεται από τα όταν αυτά καταστρέφονται. Θα γίνει επανέλεγχος της ομάδας αίματος στην οποία ανήκετε και θα επαναλάβει την διαδικασία διασταύρωσης.

Ενώ διενεργούνται αυτές οι διαδικασίες, ο γιατρός ή η νοσηλεύτρια θα παρακολουθούν τα ζωτικά σας σημεία, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • της πίεσης του αίματος
 • του καρδιακού ρυθμού
 • της αναπνοής
 • της θερμοκρασίας

Θεραπεία

Ποιες είναι οι θεραπείες για την αντίδραση ασυμβατότητας προς το σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ;

Ίσως χρειαστεί να νοσηλευτείτε στην Μ.Ε.Θ. Αφού διακόψουν την μετάγγιση αίματος, το νοσηλευτικό προσωπικό θα επισυνάψει ένα αλατούχο στάλαγμα, ώστε να διατηρήσει την γραμμή ανοιχτή.

Ο στόχος της θεραπείας είναι να προλάβουν την νεφρική ανεπάρκεια, την ακραία θρόμβωση του αίματος και την ανώμαλα χαμηλή πίεση του αίματος. Μπορεί να λάβετε οξυγόνο και ενδοφλέβια υγρά. Μπορεί επίσης να σας χορηγήσουν φαρμακευτική αγωγή για να αυξήσουν τα ούρα σας. Αν διατρέχετε κίνδυνο εκτεταμένης θρόμβωσης, μπορεί να σας κάνουν μετάγγιση πλάσματος ή αιμοπεταλίων.

Πρόληψη

Πώς προλαμβάνεται η αντίδραση ασυμβατότητας προς το σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ;

Δεν υπάρχουν πολλά που να μπορούν να κάνει ένας ασθενής για να προλάβει αυτή την αντίδραση. Ωστόσο, τα περισσότερα νοσοκομεία και οι περισσότερες τράπεζες αίματος χρησιμοποιούν ειδικά συστήματα, ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες να συμβεί μια τέτοια αντίδραση. Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν:

 • τον έλεγχο της ταυτότητας τον δοτών, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι προσωπικές τους λεπτομέρειες ταιριάζουν με τις πληροφορίες που παρέχουν τα δείγματα του αίματος τους
 • την σωστή κατηγοριοποίηση των αποθηκευμένων δειγμάτων
 • τον επανέλεγχο της ομάδας αίματος και των δύο ασθενών καθώς και των πακέτων αίματος πριν από κάθε μετάγγιση

Έκβαση

Ποια είναι η μακροπρόθεσμη έκβαση για την αντίδραση ασυμβατότητας προς το σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ;

Κατά την διάρκεια μιας τέτοιας αντίδρασης ασυμβατότητας, τα ερυθρά κύτταρα του αίματος στο εσωτερικό του κυκλοφοριακού σας συστήματος καταστρέφονται. Μπορεί να προκύψουν θρομβώσεις του αίματος σε όλο σας το σώμα αποκλείοντας έτσι την παροχή αίματος προς τα ζωτικά σας όργανα ή προκαλώντας σας εγκεφαλικό. Η εκτεταμένη θρόμβωση του αίματος μπορεί να χρησιμοποιήσει τους παράγοντες θρόμβωσης και να σας εκθέσει σε κίνδυνο ακατάσχετης αιμορραγίας.

Κάποια από τα προϊόντα που απελευθερώνονται από τα κατεστραμμένα κύτταρα του αίματος μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στους νεφρούς και πιθανόν νεφρική ανεπάρκεια. Η αντίδραση ασυμβατότητας προς το σύστημα ομάδων αίματος ΑΒΟ μπορεί να είναι απειλητική για την ανθρώπινη ζωή εκτός κι α ο γιατρός σας καταφέρει να την αντιμετωπίσει με επιτυχία άμεσα. Αν όμως εμφανίσετε την αντίδραση αυτή και λάβετε την κατάλληλη θεραπεία χωρίς καθυστέρηση, λογικά θα αναρρώσετε πλήρως.

+ 2 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

1. Janatpour, K. A., Kalmin, N. D., Jensen, H. M., & Holland, P. V. (2008). Clinical outcomes of ABO-incompatible RBC transfusions [Abstract]. American Journal of Clinical Pathology, 129, 276–281 ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18208808

2. Adverse effects of transfusion. (n.d.) rch.org.au/bloodtrans/adverse.cfm?doc_id=5323