Ασθένειες ουροποιητικού συστήματος

Αποφρακτική ουροπάθεια

Τι είναι η αποφρακτική ουροπάθεια;

Η αποφρακτική ουροπάθεια είναι η κατάσταση στην οποία τα ούρα δεν μπορούν να διέλθουν (μερικών ή πλήρως) μέσω των ουρητήρων, της ουροδόχου κύστης ή της ουρήθρας εξαιτίας κάποιας παρεμπόδισης. Αντί να κατευθύνονται φυσιολογικά από τους νεφρούς στην ουροδόχο κύστη, τα ούρα ακολουθούν την αντίστροφη πορεία, δηλαδή κατευθύνονται προς τους νεφρούς.

Οι ουρητήρες είναι δύο σωλήνες οι οποίοι μεταφέρουν τα ούρα από τους νεφρούς (ένας ουρητήρας από κάθε νεφρό) στην ουροδόχο κύστη. Η αποφρακτική ουροπάθεια μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο ή άλλη βλάβη σε έναν ή και στους δύο νεφρούς.

Είναι μια κατάσταση που δύναται να επηρεάσει άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας. Επίσης, μπορεί να αποτελέσει σοβαρό πρόβλημα για το έμβρυο κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Συμπτώματα Αίτια Διάγνωση Θεραπεία Έκβαση

Συμπτώματα

Η εμφάνιση της ασθένειας μπορεί να είναι είτε ξαφνική και οξεία είτε αργή και σταδιακή. Σε κάθε περίπτωση θα αισθανθείτε πόνο στο μέσο του σώματός σας. Η ένταση και ο ακριβής εντοπισμός του πόνου διαφέρουν από άτομο σε άτομο και εξαρτώνται από το εάν έχει υποστεί βλάβη μόνο ο ένας ή και οι δύο νεφροί.

Πυρετός, ναυτία και εμετοί είναι μερικά ακόμη κοινά συμπτώματα της αποφρακτικής ουροπάθειας. Μπορεί να βιώσετε πρήξιμο ή ευαισθησία στους νεφρούς εξαιτίας της παλίνδρομης κίνησης των ούρων.

Μία αλλαγή στις ουρητικές σας συνήθειες μπορεί να συνιστά ένδειξη ύπαρξης κάποιου εμποδίου στους ουρητήρες. Συμπτώματα τα οποία θα πρέπει να αναζητήσετε είναι:

 • Ελαττωμένη ροή ούρων
 • Αίσθηση ότι η ουροδόχος κύστη δεν έχει αδειάσει
 • Αίμα στα ούρα
 • Δυσκολία απέκκρισης των ούρων
 • Μειωμένη ποσότητα ούρων
 • Συχνή ανάγκη ούρησης, ιδιαίτερα την νύχτα (νυκτουρία)

Μπορεί να παρατηρήσετε μειωμένη ποσότητα ούρων ακόμη κι αν μόνο ο ένας νεφρός παρεμποδίζεται. Συνήθως, χρειάζεται παρεμπόδιση και των δύο νεφρών για να επηρεαστεί η ποσότητα των αποβαλλόμενων ούρων.

Συμπτώματα στο έμβρυο

Η αποφρακτική ουροπάθεια μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και στο έμβρυο. Μία από τις ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει είναι τα ελαττωμένα επίπεδα αμνιακού υγρού στον αμνιακό σάκο. Τα ούρα είναι ένα από τα συστατικά του αμνιακού υγρού. Ένα έμβρυο με αποφρακτική ουροπάθεια δεν μπορεί να αποβάλει τα ούρα του, κάτι το οποίο οδηγεί σε ελάττωση του όγκου του αμνιακού υγρού και σε περαιτέρω επιπλοκές της εγκυμοσύνης.

Αίτια

Η αποφρακτική ουροπάθεια μπορεί να προκύψει εξαιτίας μιας πληθώρας παραγόντων. Η διαρκής συμπίεση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους νεφρούς και στους ουρητήρες.

Προσωρινή ή μόνιμη παρεμπόδιση στους ουρητήρες ή την ουρήθρα, μέσω των οποίων τα ούρα εξέρχονται από το σώμα, μπορεί να είναι το αποτέλεσμα:

 • Θρόμβων
 • Όγκου που έχει εξαπλωθεί στους νεφρούς, την ουροδόχο κύστη, τους ουρητήρες ή το παχύ έντερο
 • Πετρών στους νεφρούς που έχουν παγιδευτεί στους ουρητήρες
 • Τραυματισμών, όπως πυελικό κάταγμα
 • Ασθενειών του πεπτικού σωλήνα

Διαταραχές του νευρικού συστήματος μπορούν επίσης να προκαλέσουν αποφρακτική ουροπάθεια. Αυτό συμβαίνει όταν τα νεύρα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο της ουροδόχου κύστης δεν λειτουργούν φυσιολογικά. Η χρήση νευρογενών φαρμάκων για την αντιμετώπιση μιας υπερδραστήριας ουροδόχου κύστης μπορεί να προκαλέσει αποφρακτική ουροπάθεια σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ένας διογκωμένος προστάτης είναι μια συχνή αιτία της νόσου στους άνδρες. Οι έγκυες γυναίκες μπορούν να εμφανίσουν παλίνδρομη ροή των ούρων εξαιτίας του βάρους του εμβρύου, το οποίο πιέζει την ουροδόχο κύστη. Ωστόσο, αυτό είναι ιδιαίτερα σπάνιο.

Διάγνωση

Ο γιατρός θα διαγνώσει την αποφρακτική ουροπάθεια με έναν υπέρηχο. Ο έλεγχος της πυελικής χώρας και των νεφρών θα αναδείξουν αν υφίσταται παλίνδρομη ροή των ούρων. Οι απεικονιστικές τεχνικές μπορούν επίσης να καταδείξουν ποια είναι τα εμπόδια και που ακριβώς εντοπίζονται.

Θεραπεία

Η απομάκρυνση των παρεμποδιστικών στοιχείων από τους φραγμένους ουρητήρες αποτελεί τον κύριο στόχο της θεραπείας.

Εγχείρηση

Ο γιατρός θα αφαιρέσει καρκινικούς όγκους, πολύποδες ή τμήματα ουλώδους ιστού μέσα ή γύρω από τους ουρητήρες. Ύστερα, η ροή των ούρων προς την ουροδόχο κύστη επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα.

Τοποθέτηση ενδοπρόσθεσης (stent)

Μία λιγότερο επεμβατική μορφή θεραπείας είναι η τοποθέτηση μιας ενδοπρόσθεσης (stent) στον φραγμένο ουρητήρα ή νεφρό. Το stent είναι ένας δικτυωτός σωλήνας ο οποίος ανοίγει την φραγμένη δίοδο και συνιστά μια πολύ καλή επιλογή σε ουρητήρες που παρεμποδίζονται από την ύπαρξη ουλώδους ιστού ή από άλλες παρόμοιες αιτίες.

Ο γιατρός θα τοποθετήσει το stent στον ουρητήρα σας μέσω ενός ευέλικτου λεπτού σωλήνα που ονομάζεται καθετήρας. Ο καθετηριασμός συνήθως πραγματοποιείται με την χρήση τοπικών αναισθητικών, ενόσω είστε ξύπνιοι, δίχως όμως να αποκλείεται και η πιθανότητα ολικής νάρκωσης.

Θεραπεία για έμβρυα

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο γιατρός μπορεί να είναι σε θέση να αφαιρέσει το εκάστοτε παρεμποδιστικό στοιχείο μέσα στον αμνιακό σάκο. Μπορεί να τοποθετήσει ένα σύστημα αποστράγγισης στην ουροδόχο κύστη του εμβρύου, ώστε να αποστραγγίζονται τα ούρα στον σάκο.

Η παραπάνω θεραπεία εφαρμόζεται μόνο όταν οι νεφροί του εμβρύου φαίνονται να έχουν μη αναστρέψιμη βλάβη. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων αποκαθίσταται η νεφρική λειτουργία και οι φραγμένοι ουρητήρες μετά την γέννηση.

Έκβαση

Η έκβαση της αποφρακτικής ουροπάθειας εξαρτάται από το εάν επηρεάζεται μόνο ο ένας ή και οι δύο νεφροί. Άτομα με παρεμπόδιση μόνο στον έναν νεφρό είναι λιγότερο πιθανό να αντιμετωπίσουν χρόνια ουροπάθεια. Όσοι εμφανίζουν επαναλαμβανόμενες παρεμποδίσεις σε ένα ή και στους δύο νεφρούς είναι πολύ πιο πιθανό να υποστούν εκτεταμένη νεφρική βλάβη. Η βλάβη αυτή μπορεί να είναι αναστρέψιμη ή μη, ανάλογα με την γενικότερη κατάσταση της υγείας του ατόμου.

+ 3 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved