Ψυχικές νόσοι

Κίνδυνος
!!!Η κατάσταση αυτή είναι επείγουσα και απαιτείται ιατρική φροντίδα!!!

Διαταραχή διαγωγής

Τι είναι η διαταραχή διαγωγής;

Η διαταραχή διαγωγής είναι μία ομάδα συμπεριφορικών και συναισθηματικών προβλημάτων που συνήθως ξεκινούν κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Τα παιδιά και οι έφηβοι με την εν λόγω διαταραχή δυσκολεύονται να ακολουθήσουν κανόνες και να συμπεριφέρονται με έναν κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Μπορεί να παρουσιάσουν επιθετική, καταστροφική και δόλια συμπεριφορά που παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων. Ενήλικες και άλλα παιδιά μπορεί να εκλάβουν αυτή τη συμπεριφορά ως εγκληματική και όχι ως ψυχική νόσο.

Εάν το παιδί σας έχει διαταραχή διαγωγής, μπορεί να φαίνεται στους άλλους σκληρό και με αυτοπεποίθηση. Στην πραγματικότητα, όμως, παιδιά με διαταραχές διαγωγής είναι συχνά ανασφαλή και λανθασμένα πιστεύουν ότι οι άνθρωποι είναι επιθετικοί ή απειλητικοί προς αυτά.

Ποιοι είναι οι τύποι διαταραχής της διαγωγής;

Υπάρχουν τρεις τύποι διαταραχής της διαγωγής. Κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την ηλικία στην οποία τα συμπτώματα εκδηλώνονται για πρώτη φορά:

 • Η εκδήλωση στην παιδική ηλικία περιλαμβάνει συμπτώματα που εμφανίζονται πριν την ηλικία των 10 ετών.
 • Η εκδήλωση στην εφηβεία περιλαμβάνει ενδείξεις διαταραχή διαγωγής που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των εφηβικών χρόνων.
 • Η αδιευκρίνιστη εκδήλωση σημαίνει ότι η ηλικία στην οποία εκδηλώνεται για πρώτη φορά η διαταραχή είναι άγνωστη.

Κάποια παιδιά θα διαγνωστούν με διαταραχή διαγωγής με περιορισμένα προ-κοινωνικά συναισθήματα. Τα άτομα με το συγκεκριμένο τύπο διαταραχής συχνά περιγράφονται «σαν να μην έχουν συναισθήματα».

Συμπτώματα Αίτια Διάγνωση Θεραπεία Έκβαση

Συμπτώματα

Ποια είναι τα συμπτώματα της διαταραχής διαγωγής;

Τα παιδιά που έχουν διαταραχές διαγωγής είναι συχνά δύσκολο να ελεγχθούν και δεν θέλουν να υπακούν σε κανόνες. Δρουν παρορμητικά, δίχως να αναλογίζονται τις συνέπειες των πράξεών τους. Επιπλέον, δεν λαμβάνουν τα συναισθήματα των άλλων ατόμων υπόψιν. Το παιδί σας μπορεί να έχει διαταραχή διαγωγής αν παρουσιάζει επίμονα μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες συμπεριφορές:

 • Επιθετική συμπεριφορά
 • Δόλια συμπεριφορά
 • Καταστροφική συμπεριφορά
 • Παραβίαση των κανόνων

Επιθετική συμπεριφορά

Η επιθετική συμπεριφορά μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Εκφοβισμό ή άσκηση bullying σε άλλα άτομα
 • Σωματική βλάβη ανθρώπων ή ζώων επί σκοπού
 • Διάπραξη βιασμού
 • Χρήση όπλου

Δόλια συμπεριφορά

Η δόλια συμπεριφορά μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Ψέματα
 • Παραβίαση ξένης ιδιοκτησίας
 • Κλοπή
 • Πλαστογραφία

Καταστρεπτική συμπεριφορά

Η καταστρεπτική συμπεριφορά μπορεί να περιλαμβάνει εμπρησμό ή άλλη εκούσια καταστροφή ιδιοκτησίας.

Παραβίαση των κανόνων

Η παραβίαση των κανόνων μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Απουσίες από το σχολείο χωρίς αιτιολογία
 • Εξαφάνιση από το σπίτι
 • Χρήση αλκοόλ και ουσιών
 • Σεξουαλική συμπεριφορά σε πολύ μικρή ηλικία

Τα αγόρια που έχουν διαταραχή διαγωγής είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν επιθετική και καταστροφική συμπεριφορά από ό, τι τα κορίτσια. Τα κορίτσια είναι πιο επιρρεπή σε δόλια συμπεριφορά και παραβίαση των κανόνων.

Επιπλέον, τα συμπτώματα της διαταραχής διαγωγής μπορεί να είναι ήπια μέτρια ή σοβαρά.

Ήπια συμπτώματα

Εάν το παιδί έχει ήπια συμπτώματα, σημαίνει ότι παρουσιάζει ελάχιστα έως καθόλου προβλήματα διαγωγής επιπρόσθετα με αυτά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της διάγνωσης. Τα προβλήματα διαγωγής προκαλούν σχετικά μικρή βλάβη σε άλλα άτομα. Κοινά προβλήματα περιλαμβάνουν ψέματα, σκασιαρχείο από το σχολείο και παραμονή εκτός σπιτιού χωρίς γονική άδεια.

Μέτρια συμπτώματα

Το παιδί έχει μέτρια συμπτώματα εάν παρουσιάζει πολλά προβλήματα στη συμπεριφορά. Τα εν λόγω προβλήματα μπορεί να έχουν ήπια μέχρι σοβαρή επίπτωση σε άλλα άτομα. Τα προβλήματα διαγωγής περιλαμβάνουν βανδαλισμούς και κλοπές.

Σοβαρά συμπτώματα

Το παιδί σας έχει σοβαρά συμπτώματα εάν παρουσιάζει προβλήματα συμπεριφοράς επιπρόσθετα με αυτά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της διάγνωσης. Τα εν λόγω προβλήματα συμπεριφοράς προκαλούν μεγάλη βλάβη στους άλλους και περιλαμβάνουν βιασμό, χρήση όπλου ή παραβίαση ξένης ιδιοκτησίας.

Αίτια

Ποιες είναι οι αιτίες της διαταραχής διαγωγής;

Γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να συνεισφέρουν στην εκδήλωση διαταραχή διαγωγής.

Γενετικές αιτίες

Μία βλάβη στον πρόσθιο λοβό του εγκεφάλου έχει συνδεθεί με τη διαταραχή διαγωγής. Ο πρόσθιος λοβός είναι το μέρος του εγκεφάλου που ρυθμίζει σημαντικές γνωσιακές λειτουργίες, όπως η επίλυση προβλημάτων, η μνήμη και η έκφραση των συναισθημάτων. Επίσης, είναι το κέντρο της προσωπικότητας. Ο πρόσθιος λοβός σε ένα άτομο με διαταραχή διαγωγής μπορεί να μη λειτουργεί σωστά, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει μεταξύ άλλων:

 • Απώλεια ελέγχου της παρόρμησης
 • Μειωμένη ικανότητα σχεδιασμού μελλοντικών πράξεων
 • Μειωμένη ικανότητα διδαχής από παλαιότερες αρνητικές εμπειρίες

Η βλάβη του πρόσθιου λοβού μπορεί να είναι γενετική (κληρονομική) ή μπορεί να έχει προκληθεί από βλάβη του εγκεφάλου εξαιτίας τραυματισμού. Ένα παιδί μπορεί επίσης να κληρονομήσει χαρακτηριστικά προσωπικότητας που εντοπίζονται συχνά στη διαταραχή διαγωγής.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που σχετίζονται με τη διαταραχή διαγωγής περιλαμβάνουν:

 • Παιδική κακοποίηση
 • Δυσλειτουργική οικογένεια
 • Γονείς που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ ή ουσιών
 • Ανέχεια (φτώχεια)

Ποιος βρίσκεται σε κίνδυνο εκδήλωσης διαταραχές της διαγωγής;

Οι ακόλουθοι παράγοντες μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο ενός παιδιού να αναπτύξει διαταραχή της διαγωγής:

 • Άρρεν φύλο
 • Διαβίωση σε ένα αστικό περιβάλλον
 • Διαβίωση στη φτώχεια
 • Οικογενειακό ιστορικό διαταραχής της διαγωγής
 • Οικογενειακό ιστορικό ψυχικών ασθενειών
 • Οικογενειακό ιστορικό άλλων ψυχιατρικών διαταραχών
 • Γονείς που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ ή ουσιών
 • Δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον
 • Εμπειρία τραυματικών γεγονότων
 • Κακοποίηση ή παραμέληση στην παιδική ηλικία

Διάγνωση

Πώς διαγιγνώσκεται η διαταραχή διαγωγής;

Εάν το παιδί σας παρουσιάζει ενδείξεις διαταραχής διαγωγής, θα πρέπει να αξιολογηθεί από έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας. Εκείνος θα ρωτήσει εσάς και το παιδί σας αναφορικά με τα συμπεριφορικά πρότυπα για να πραγματοποιήσει τη διάγνωση. Για να διαγνωστεί το παιδί με διαταραχή διαγωγής, θα πρέπει να έχει ένα πρότυπο παρουσίασης τουλάχιστον τριών συμπεριφορών που είναι κοινές στη διαταραχή διαγωγής. Το παιδί επίσης θα πρέπει να έχει επιδείξει τουλάχιστον μία από τις συμπεριφορές μέσα στο διάστημα των τελευταίων έξι μηνών. Τα συμπεριφορικά προβλήματα πρέπει επίσης να έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στην κοινωνικότητα του παιδιού ή στην επίδοσή του στο σχολείο.

Θεραπεία

Πώς αντιμετωπίζεται η διαταραχή διαγωγής;

Τα παιδιά με διαταραχή διαγωγής που ζουν σε σπίτια όπου συμβαίνει κακοποίηση μπορεί να δοθούν σε ανάδοχες οικογένειες από την κοινωνική πρόνοια. Εάν δεν υπάρχει κάποιας μορφής κακοποίηση, ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας του παιδιού θα χρησιμοποιήσει συμπεριφορική θεραπεία ή ψυχοθεραπεία, ώστε να βοηθήσει το παιδί να μάθει πώς να εκφράζει ή να ελέγχει και τα συναισθήματά του με τον σωστό τρόπο. Ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας θα διδάξει επίσης εσάς πώς να διαχειρίζεστε τη συμπεριφορά του παιδιού σας. Αν το παιδί έχει κάποια άλλη ψυχική διαταραχή, όπως κατάθλιψη ή σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής και υπερδραστηριότητας (ΔΕΠΥ), ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας θα συνταγογραφήσει φάρμακα για την αντιμετώπιση και των λοιπών παθήσεων.

Από τη στιγμή που χρειάζεται χρόνος για να εγκαθιδρυθεί ένα νέο πρότυπο συμπεριφοράς στα παιδιά με διαταραχή διαγωγής, συνήθως απαιτούν μακροπρόθεσμη θεραπεία. Ωστόσο, η έγκαιρη αντιμετώπιση μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της διαταραχής ή να μειώσει τη σοβαρότητα των αρνητικών συμπεριφορών.

Έκβαση

Ποια είναι η μακροπρόθεσμη έκβαση για τα παιδιά με διαταραχή διαγωγής;

Η μακροπρόθεσμη έκφραση για τη διαταραχή διαγωγής εξαρτάται από τη σοβαρότητα και τη συχνότητα των συμπεριφορικών και συναισθηματικών προβλημάτων του παιδιού. Τα παιδιά που παρουσιάζουν συνέχεια εξαιρετικά επιθετική, δόλια ή καταστροφική συμπεριφορά τείνουν να έχουν δυσοίωνη έκβαση. Η έκβαση επίσης επιδεινώνεται εάν υπάρχουν και άλλες ψυχικές παθήσεις. Ωστόσο, η κατάλληλη διάγνωση και η αποτελεσματική θεραπεία μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά το μέλλον του παιδιού. Μόλις ξεκινήσει η θεραπεία για τη διαταραχή συμπεριφοράς και οποιεσδήποτε άλλες υποκείμενες παθήσεις, το παιδί έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες σημαντικής βελτίωσης και ελπίδας για ένα επιτυχές μέλλον.

Δίχως θεραπεία, το παιδί θα συνεχίσει να έχει προβλήματα. Πιθανώς δεν θα μπορέσει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ενήλικης ζωής, κάτι το οποίο θα προκαλέσει προβλήματα στις σχέσεις και στην εξεύρεση εργασίας. Επίσης, είναι σε αυξημένο κίνδυνο κατάχρησης ουσιών και προβλημάτων με το νόμο. Το παιδί μπορεί να αναπτύξει μία διαταραχή προσωπικότητας, όπως διαταραχή αντικοινωνικής προσωπικότητας, όταν φτάσει στην ενηλικίωση. Για αυτό, η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία είναι κρίσιμες. Όσο νωρίτερα το παιδί λάβει θεραπεία τόσο καλύτερη θα είναι η έκβαση για το μέλλον.

+ 3 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved