Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης

Τι είναι η ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης; Η αιμοσφαιρίνη είναι μία πρωτεΐνη που περιέχεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια και μεταφέρει οξυγόνο από τους πνεύμονες σε όλο το σώμα. Υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι αιμοσφαιρίνης. …