Εξετάσεις ακοής για ενήλικες

Τι είναι οι εξετάσεις ακοής; Οι εξετάσεις αυτές αξιολογούν την ικανότητα ακοής. Στη φυσιολογική ακοή, τα ηχητικά κύματα ταξιδεύουν εντός του ωτός (του αφτιού) προκαλώντας τη δόνηση του τυμπάνου. Η …