Αμνιοπαρακέντηση

Τι είναι η αμνιοπαρακέντηση; Η αμνιοπαρακέντηση είναι μία εξέταση στην οποία υποβάλλονται οι έγκυες γυναίκες για τον έλεγχο δείγματος αμνιακού υγρού. Το αμνιακό υγρό είναι ένα κιτρινωπό υγρό που περιβάλλει …