Εξετάσεις κυτταρομεγαλοϊού (CMV)

Τι είναι οι εξετάσεις κυτταρομεγαλοϊού; Ο κυτταρομεγαλοϊός (CMV) είναι ένας ιός της οικογένειας των ερπητοϊών. Άλλοι τύποι ερπητοϊών περιλαμβάνουν την ανεμοβλογιά και τη μονοπυρήνωση. Οι λοιμώξεις από κυτταρομεγαλοϊό είναι ιδιαίτερα …