Κύστη σε τρίχες που μεγαλώνουν προς τα μέσα

Οι κύστες αυτές παρατηρούνται σε τρίχες που αντί να αναπτύσσονται κανονικά, μεγαλώνουν προς τα μέσα, και έχουν την μορφή μεγάλου όγκου που εκτείνεται στο εσωτερικό του δέρματος. Αυτές εμφανίζονται κυρίως …