Μέτρηση χρόνου ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT)

Τι είναι η μέτρηση χρόνου ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης; Πρόκειται για μία εξέταση που μετράει το χρόνο που απαιτείται για το σχηματισμό θρόμβων του αίματος. Φυσιολογικά, όταν δημιουργείται τραυματισμός που προκαλεί …