Διαγνωστικές εξετάσεις

Μέτρηση χρόνου ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT)

Τι είναι η μέτρηση χρόνου ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης;

Πρόκειται για μία εξέταση που μετράει το χρόνο που απαιτείται για το σχηματισμό θρόμβων του αίματος. Φυσιολογικά, όταν δημιουργείται τραυματισμός που προκαλεί αιμορραγία, πρωτεΐνες του αίματος που ονομάζονται παράγοντες πήξης συνεργάζονται για το σχηματισμό θρόμβου, ο οποίος σταματά τη μεγάλη απώλεια αίματος.

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες πήξης στο αίμα. Αν κάποιος από αυτούς είναι απών ή δεν είναι φυσιολογικός, απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος για το σχηματισμό θρόμβου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό προκαλεί έντονη, ανεξέλεγκτη αιμορραγία. Η μέτρηση χρόνου ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης ελέγχει τη λειτουργία συγκεκριμένων παραγόντων πήξης: των παραγόντων VIII, IX, XI και XII.

Χρησιμότητα εξέτασης

Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η μέτρηση χρόνου ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης;

Η μέτρηση χρόνου ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης χρησιμοποιείται:

 • Για τον έλεγχο της λειτουργίας των συγκεκριμένων παραγόντων πήξης. Αν κάποιος από αυτούς είναι απών ή παρουσιάζει ανωμαλία, αυτό πιθανώς σημαίνει ότι έχετε κάποια αιμορραγική διαταραχή. Οι αιμορραγικές διαταραχές είναι μία ομάδα σπάνιων παθήσεων όπου το αίμα δεν πήζει φυσιολογικά. Η πιο γνωστή αιμορραγική διαταραχή είναι η αιμορροφιλία.
 • Για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κάποια άλλη αιτία για την ακατάσχετη αιμορραγία ή άλλο πρόβλημα θρόμβωσης, όπως κάποια αυτοάνοση νόσος που προκαλεί την επίθεση του ανοσοποιητικού συστήματος στους παράγοντες πήξης.
 • Για την παρακολούθηση ατόμων που λαμβάνουν ηπαρίνη (ένα αντιπηκτικό φάρμακο). Σε κάποιες αιμορραγικές διαταραχές, το αίμα πήζει υπερβολικά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει έμφραγμα, εγκεφαλικό και άλλες απειλητικές για τη ζωή παθήσεις. Όμως η λήψη μεγάλης ποσότητας ηπαρίνης μπορεί να προκαλέσει ακατάσχετη και επικίνδυνη αιμορραγία.

Γιατί χρειάζομαι τη μέτρηση χρόνου ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης;

Μπορεί να χρειαστείτε αυτή την εξέταση εάν:

 • Έχετε ανεξήγητη, έντονη αιμορραγία
 • Παρατηρείτε εύκολο σχηματισμό μωλώπων
 • Έχετε θρόμβο αίματος σε φλέβα ή αρτηρία
 • Έχετε ηπατική νόσο (η οποία μερικές φορές μπορεί να προκαλέσει προβλήματα θρόμβωσης)
 • Πρόκειται να υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση. Το χειρουργείο μπορεί να προκαλέσει σοβαρή απώλεια αίματος, επομένως είναι σημαντικό να γνωρίζετε αν έχετε κάποιο πρόβλημα θρόμβωσης.
 • Είχατε πολλαπλές αποβολές
 • Λαμβάνετε ηπαρίνη

Διαδικασία εξέτασης

Πώς πραγματοποιείται η μέτρηση χρόνου ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης;

Ένας επαγγελματίας υγείας θα λάβει δείγμα αίματος από μία φλέβα στο χέρι σας, χρησιμοποιώντας μία μικρή βελόνα. Όταν η βελόνα εισαχθεί, μία μικρή ποσότητα αίματος θα συλλεχθεί εντός μιας σύριγγας ή φιαλιδίου. Μπορεί να αισθανθείτε ένα μικρό τσίμπημα κατά την είσοδο ή την έξοδο της βελόνας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Προετοιμασία

Ποια προετοιμασία απαιτείται για τη μέτρηση χρόνου ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης;

Δεν απαιτείται καμία ειδική προετοιμασία.

Κίνδυνοι εξέτασης

Ποιοι κίνδυνοι σχετίζονται με τη μέτρηση χρόνου ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης;

Ελάχιστοι κίνδυνοι συνοδεύουν μία εξέταση αίματος. Μπορεί να αισθανθείτε ήπιο πόνο ή να σχηματιστεί μικρός μώλωπας στο σημείο που εισήχθη η βελόνα, όμως τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν άμεσα.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα της εξέτασης θα δείξουν εάν απαιτείται μεγάλος χρόνος για το σχηματισμό θρόμβων του αίματος, και συνήθως δίδονται ως αριθμός δευτερολέπτων. Εάν απαιτείται περισσότερος χρόνος από το φυσιολογικό, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχετε:

 • Κάποια αιμορραγική διαταραχή, όπως αιμορροφιλία ή νόσο von Willebrand. Η νόσος von Willebrand είναι η πιο κοινή αιμορραγική διαταραχή, αλλά συνήθως προκαλεί ηπιότερα συμπτώματα από ό, τι άλλες διαταραχές.
 • Ηπατική νόσο
 • Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο ή αντιπηκτικό του λύκου. Αυτές είναι αυτοάνοσες νόσοι που προκαλούν την επίθεση του ανοσοποιητικού συστήματος στους παράγοντες πήξης.
 • Ανεπάρκεια βιταμίνης Κ. Η βιταμίνη Κ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό των παραγόντων πήξης.

Εάν ακολουθείτε αγωγή με ηπαρίνη, τα αποτελέσματα θα αναδείξουν εάν λαμβάνετε τη σωστή δόση. Μπορεί να χρειάζεστε την εξέταση aPTT σε τακτική βάση, ώστε ο γιατρός να βεβαιωθεί ότι η δοσολογία παραμένει στα σωστά επίπεδα.

Εάν διαγνωστείτε με αιμορραγική διαταραχή, θα πρέπει να συνεργαστείτε με το γιατρό σας. Παρόλο που δεν υπάρχει ίαση για τις περισσότερες αιμορραγικές διαταραχές, υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες που βοηθούν στην αντιμετώπιση της πάθησης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζω αναφορικά με τη μέτρηση χρόνου ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης;

Η εξέταση συχνά παραγγέλλεται μαζί με μία άλλη εξέταση αίματος, που ονομάζεται χρόνος προθρομβίνης (PT). Και ο χρόνος προθρομβίνης μετρά την ικανότητα πήξης του αίματος.

+ 10 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

1. American Society of Hematology [Internet]. Washington D.C.: American Society of Hematology; c2018. Bleeding Disorders; [cited 2018 Aug 26]; [about 2 screens]. Available from: http://www.hematology.org/Patients/Bleeding.aspx

2. Centers for Disease Control and Prevention [Internet]. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services; Hemophilia: Diagnosis; [updated 2011 Sep 13; cited 2018 Aug 26]; [about 3 screens]. Available from: https://www.cdc.gov/ncbddd/hemophilia/diagnosis.html

3. Indiana Hemophilia & Thrombosis Center [Internet]. Indianapolis: Indiana Hemophilia & Thrombosis Center Inc.; c2011–2012. Bleeding Disorders; [cited 2018 Aug 26]; [about 3 screens]. Available from: http://www.ihtc.org/patient/blood-disorders/bleeding-disorders

4. Kids Health from Nemours [Internet]. Jacksonville (FL): The Nemours Foundation; c1995–2018. Blood Test: Partial Thromboplastin Time (PTT); [cited 2018 Aug 26]; [about 3 screens]. Available from: https://kidshealth.org/en/parents/test-ptt.html?ref=search&WT.ac=msh-p-dtop-en-search-cl

5. Lab Tests Online [Internet]. Washington D.C.; American Association for Clinical Chemistry; c2001–2018. Partial Thromboplastin Time; [updated 2018 Mar 27; cited 2018 Aug 26]; [about 2 screens]. Available from: https://labtestsonline.org/tests/partial-thromboplastin-time-ptt-aptt

6. Mayo Clinic: Mayo Medical Laboratories [Internet]. Mayo Foundation for Medical Education and Research; c1995–2018. Test ID: ATPTT: Activated Partial Thromboplastin Time (APTT), Plasma: Clinical and Interpretive; [cited 2018 Aug 26]; [about 4 screens]. Available from: https://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Clinical+and+Interpretive/40935

7. National Heart, Lung, and Blood Institute [Internet]. Bethesda (MD): U.S. Department of Health and Human Services; Blood Tests; [cited 2018 Aug 26]; [about 3 screens]. Available from: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/blood-tests

8. Riley Children's Health [Internet]. Indianapolis: Riley Hospital for Children at Indiana University Health; c2018. Coagulation Disorders; [cited 2018 Aug 26]; [about 3 screens]. Available from: https://www.rileychildrens.org/health-info/coagulation-disorders

9. UF Health: University of Florida Health [Internet]. Gainesville (FL): University of Florida; c2018. Partial thromboplastin time (PTT): Overview; [updated 2018 Aug 26; cited 2018 Aug 26]; [about 2 screens]. Available from: https://ufhealth.org/partial-thromboplastin-time-ptt

10. University of Rochester Medical Center [Internet]. Rochester (NY): University of Rochester Medical Center; c2018. Health Encyclopedia: Activated Partial Thromboplastin Clotting Time; [cited 2018 Aug 26]; [about 2 screens]. Available from: https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=167&contentid=aptt