Λύσεις για ασθενείς που αδυνατούν να καλύψουν το κόστος των φαρμάκων

Πώς η οικονομική κρίση επηρεάζει τη δυνατότητα του ασθενούς να αγοράσει φάρμακα Πολλά νοσήματα, εκτός από επίπονα και επίμονα, μπορεί να αποδειχθούν και ιδιαίτερα επιβαρυντικά στην οικονομική κατάσταση ενός ασθενή. …