Ποιες είναι οι αιτίες και ποιοι οι παράγοντες κινδύνου του ακανόνιστου αστιγματισμού;

Ο ακανόνιστος αστιγματισμός μπορεί να είναι απογοητευτικός, καθώς δεν μπορείτε να δείτε καλά σε οποιαδήποτε απόσταση χωρίς διόρθωση. Με τον κανονικό αστιγματισμό, το φως που εισέρχεται στο μάτι προσπίπτει σε …

Αστιγματισμός

Τι είναι ο αστιγματισμός; Ο αστιγματισμός είναι ένα κοινό οφθαλμολογικό πρόβλημα που προκαλείται από μη φυσιολογικό σχήμα του κερατοειδούς χιτώνα. Στον αστιγματισμό, οι φακοί των οφθαλμών ή ο κερατοειδής χιτώνας, …