Εξέταση αντιστρεπτολυσίνης-Ο (ASTO)

Τι είναι η εξέταση αντιστρεπτολυσίνης-Ο; Η εξέταση τιτλοδότησης αντιστρεπτολυσίνης-Ο είναι μία εξέταση που ελέγχει την παρουσία λοίμωξης από στρεπτόκοκκο. Όταν έχετε έρθει σε επαφή με τα συγκεκριμένα επιβλαβή βακτήρια, το …