Ατελής οστεογένεση: Υπάρχει ελπίδα για τη θεραπεία της;

Τι είναι η ατελής οστεογένεση; Ένα πειραματικό φάρμακο μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση οστικής μάζας σε ορισμένους ενήλικες με μια σπάνια ασθένεια εύθραυστων οστών, σύμφωνα με μια μικρή προκαταρκτική μελέτη. …

Ατελής οστεογένεση

Τι είναι η ατελής οστεογένεση; Η ατελής οστεογένεση (ΟΙ) είναι μία διαταραχή που οδηγεί σε εύθραυστα οστά που σπάζουν εύκολα. Τυπικά είναι μία συγγενής διαταραχή, αλλά εμφανίζεται μόνο σε παιδιά …