Εξετάσεις νατριουρητικών πεπτιδίων (BNP, NT-proBNP)

Τι είναι οι εξετάσεις νατριουρητικών πεπτιδίων; Τα νατριουρητικά πεπτίδια για είναι ουσίες που παράγονται από την καρδιά. Οι δύο κύριοι τύποι είναι το εγκεφαλικό νατριουρητικό πεπτίδιο (BNP) και το Ν-αμινοτελικό …