Εξέταση γαλακτοζαιμίας

Τι είναι η εξέταση γαλακτοζαιμίας; Είναι μία εξέταση αίματος που πραγματοποιείται σε νεογνά για τον έλεγχο μιας σπάνιας γενετικής διαταραχής που ονομάζεται γαλακτοζαιμία. Σε αυτή τη διαταραχή, το σώμα δεν …