Χρώση Gram

Τι είναι η χρώση Gram; Η χρώση Gram είναι μία εξέταση που ελέγχει την ύπαρξη βακτηρίων σε περιοχή ύποπτη για μόλυνση ή σε συγκεκριμένα σωματικά υγρά, όπως αίμα ή ούρα. …