Οιστριονική διαταραχή προσωπικότητας

Τι είναι η οιστριονική διαταραχή προσωπικότητας; Η οιστριονική, ή δραματική, διαταραχή προσωπικότητας (HPD) είναι μέρος μιας μεγαλύτερης ομάδας ψυχολογικών διαταραχών που ονομάζονται διαταραχές προσωπικότητας τύπου Β.  Οι διαταραχές σε αυτή …