μεγαλοβλαστική αναιμία

Μεγαλοβλαστική αναιμία

Τι είναι η μεγαλοβλαστική αναιμία; Η μεγαλοβλαστική αναιμία είναι ένας τύπος αναιμίας, μιας διαταραχής του αίματος στην οποία ο αριθμός των ερυθροκυττάρων είναι χαμηλότερος από τον φυσιολογικό. Τα ερυθροκύτταρα ή …