Εξέταση γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH)

Τι είναι η εξέταση γαλακτικής αφυδρογονάσης; Πρόκειται για μία εξέταση που μετράει τα επίπεδα της γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) στο αίμα ή μερικές φορές σε άλλα σωματικά υγρά. Η γαλακτική αφυδρογονάση …