Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

Τι είναι τα Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα; Με τον όρο «Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα» αναφερόμαστε σε μια ομάδα αιματολογικών διαταραχών με μεγάλη ανομοιογένεια, που χαρακτηρίζονται από: Ανεπάρκεια του μυελού των οστών, με διαταραχή της …