Εξέταση μεταλλαγών του γονιδίου MTHFR

Τι είναι η εξέταση μεταλλαγών του γονιδίου MTHFR; Πρόκειται για μία εξέταση που ανιχνεύει μεταλλαγές (μεταλλάξεις) σε ένα γονίδιο που ονομάζεται MTHFR. Τα γονίδια είναι οι βασικές μονάδες κληρονομικότητας που …