Τεστ ταχείας ανίχνευσης (Rapid test)

Τι είναι τα τεστ ταχείας ανίχνευσης; Τα τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid tests) είναι διαγνωστικά τεστ, εύκολα στη χρήση και παρέχουν άμεσα αποτελέσματα, συνήθως μέσα σε 20 λεπτά ή λιγότερο. Σε …