Ρινορραγία

Ξένο σώμα στην μύτη

Πότε μπορεί να βρεθεί ένα ξένο σώμα στη μύτη κάποιου; Όταν αναφερόμαστε στον όρο ξένο σώμα στην μύτη, εννοούμε την τοποθέτηση ενός αντικειμένου στο εσωτερικό της μύτης, χωρίς αυτό να …