Πρόληψη και θεραπεία

Λύσεις για ασθενείς που αδυνατούν να καλύψουν το κόστος των φαρμάκων

Πώς η οικονομική κρίση επηρεάζει τη δυνατότητα του ασθενούς να αγοράσει φάρμακα

Πολλά νοσήματα, εκτός από επίπονα και επίμονα, μπορεί να αποδειχθούν και ιδιαίτερα επιβαρυντικά στην οικονομική κατάσταση ενός ασθενή. Σε μια εποχή που η οικονομική κρίση επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, είναι πιθανό τα έξοδα μιας ασθένειας- και κυρίως η φαρμακευτική αγωγή που θα χρειαστεί για την αντιμετώπιση της νόσου- να είναι αδύνατο να καλυφθούν από τον ασθενή ή την οικογένεια του.

Στις περισσότερες περιπτώσεις είτε ο ασθενής είναι ασφαλισμένος, είτε για λόγους κοινωνικής πρόνοιας, συχνά δικαιούται ιατρικής και φαρμακευτικής φροντίδας, με πλήρη ή μερική κάλυψη του κόστους των περισσότερων φαρμάκων. Άλλες φορές, όμως, σε όσα φάρμακα δεν συνταγογραφούνται ή ο ασθενής δεν δικαιούται φαρμακευτική κάλυψη, η συχνότητα λήψης κάποιου φαρμάκου ή το υψηλό του κόστος μπορεί να υπερβούν κατά πολύ τα οικονομικά δεδομένα του.

Για παράδειγμα, η ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, η οποία περιλαμβάνει τη νόσο Crohn μπορεί να επιβαρύνει τον ασθενή για μεγάλο χρονικό διάστημα που ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει τη συγκεκριμένη αγωγή, ενώ συχνά η λήψη φαρμάκων για ορισμένες δερματικές παθήσεις  που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία, δημιουργεί ένα μεγάλο επιπλέον έξοδο στον ασθενή.

Μερικοί τρόποι για να μειωθούν τα έξοδα και να μπορέσει ο ασθενής να εφαρμόσει τις οδηγίες που του δόθηκαν από τον ιατρό του αναλύονται παρακάτω.

Εναλλακτικά φάρμακα με την ίδια ουσία

Συνήθως η δημιουργία ενός φαρμάκου με αντίστοιχες θεραπευτικές ιδιότητες και δραστικές ουσίες γίνεται εύκολα αντιληπτή από μια έρευνα στο διαδίκτυο. Οι περισσότερες φαρμακευτικές εταιρίες παράγουν γενόσημα φάρμακα, τα οποία απευθύνονται στο ευρύ κοινό και συχνά είναι εκείνα που συνταγογραφούν πλέον και οι γιατροί στη χώρα μας. Επιπλέον, αρκετές φαρμακευτικές  εταιρίες έχουν τηλεφωνικό κέντρο που μπορεί να κατατοπίσει τον ασθενή σχετικά με κάποια εναλλακτικά φάρμακα με μικρότερο κόστος και παρόμοια δράση. Συχνά, ο θεράπων ιατρός ή ο φαρμακοποιός είναι ενήμερος για την λειτουργία και το εύρος τιμών των φαρμάκων στην αγορά και μπορεί να κατευθύνει τον ασθενή με τον καλύτερο τρόπο, ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες.

Λήψη βοήθειας από δημόσιους φορείς ή οργανώσεις

Πολλοί δήμοι, καθώς και δημόσιοι φορείς, όπως τα κοινωνικά φαρμακεία παρέχουν την δυνατότητα στους οικονομικά αδύναμους ασθενείς να μπορέσουν να αποκτήσουν τα απαραίτητα φάρμακα για την θεραπεία -που ορισμένα μπορεί να έχουν πολύ υψηλό κόστος.

Επιπλέον, ο ασθενής μπορεί να επικοινωνήσει  με τον δήμο που ανήκει και να τον κατευθύνει για την διαδικασία και την επάρκεια που υπάρχει στο φάρμακο που αναζητά. Συνηθίζεται κατά αυτήν την διαδικασία να ζητούνται αποδεικτικά στοιχεία της οικονομικής κατάστασης του ασθενούς, όπως κάρτα ανεργίας, φορολογική δήλωση (Ε1) καθώς και κάρτα απόρου.

Επιπλέον, αντίστοιχες δυνατότητες για την χορήγηση φαρμάκων στους μη έχοντες τη δυνατότητα ασθενείς μπορούν να καλυφθούν από μερικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που διενεργούν εράνους και δραστηριότητες για την συγκέντρωση ποσών, με σκοπό την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ασθενών με οικονομική αδυναμία. Συνήθως αρμόδιοι για να κατατοπίσουν  τους ασθενείς είναι, πολλές φορές, είναι το ιατρικό προσωπικό πολλών νοσοκομειακών μονάδων, ενώ και στο διαδίκτυο είναι εύκολος ο εντοπισμός τους, αναζητώντας τις συγκεκριμένες ομάδες με λέξη ‘κλειδί’, συνήθως την ονομασία της νόσου.

Δωρεάν δείγματα φαρμάκων

Ακόμα, ένας τρόπος για να λάβει ένας ασθενής φάρμακα χωρίς να καταβάλει το αντίτιμο, είναι η επικοινωνία με τον φαρμακοποιό και τον γιατρό που τον παρακολουθεί, καθώς αρκετές φορές οι παραπάνω λαμβάνουν δωρεάν δείγματα φαρμάκων από τους ιατρικούς επισκέπτες και τις φαρμακευτικές εταιρίες. Αυτή η μέθοδος εύρεσης φαρμάκου σπάνια θα είναι εφικτή για ακριβά φάρμακα ή για μεγάλη χρονική περίοδο, αλλά θα δώσει την δυνατότητα στον ασθενή να λάβει την αγωγή του για ένα χρονικό διάστημα έως ότου μπορέσει να αντεπεξέλθει.

Επιπλέον, υπάρχουν φαρμακευτικές εταιρείες που αναζητούν ασθενείς συγκεκριμένων νοσημάτων, στους οποίους παρέχεται δοκιμαστικά φαρμακευτική αγωγή που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην αγορά των φαρμάκων και αποτελεί την έσχατη λύση για όποιον χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να λάβει, όμως αυτή είναι απαραίτητη για την επιβίωση του.

 

+ 4 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved