Διάγνωση

ΔΕΠΥ: Γιατί υποτιμάται στους ηλικιωμένους;

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) θεωρείται συχνά ως παιδιατρική κατάσταση, αλλά μπορεί να επιμείνει στην ενήλικη ζωή και να επηρεάσει τους ανθρώπους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ενώ ο επιπολασμός της ΔΕΠΥ στα παιδιά και τους εφήβους έχει τεκμηριωθεί επαρκώς, έχει μόλις πρόσφατα αναγνωριστεί ως σημαντικό πρόβλημα στους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτή η υποεκτίμηση έχει οδηγήσει σε υποδιάγνωση και υποδιαχείριση της ΔΕΠΥ σε αυτόν τον πληθυσμό, επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής και τη συνολική ευημερία τους.

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από επίμονα πρότυπα απροσεξίας, υπερκινητικότητας και παρορμητικότητας. Παραδοσιακά, έχει συνδεθεί με την παιδική και εφηβική ηλικία, με την προσδοκία ότι τα άτομα θα την “ξεπεράσουν” καθώς θα μεγαλώνουν. Ωστόσο, η έρευνα έχει δείξει ότι η ΔΕΠΥ συχνά επιμένει στην ενήλικη ζωή, επηρεάζοντας όχι μόνο τους νεαρούς ενήλικες αλλά και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Για ποιους λόγους είναι δύσκολο να διαγνωστεί η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας σε μεγαλύτερη ηλικία;

Η ΔΕΠΥ στους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας είναι ένα σύνθετο και πολύπλευρο ζήτημα. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους παραμένει υποτιμημένη σε αυτή τη ηλικιακή ομάδα:

 • ΔΕΠΥ όψιμης έναρξης: Ορισμένα άτομα μπορεί να μην λάβουν διάγνωση ΔΕΠΥ μέχρι να μεγαλώσουν. Η ΔΕΠΥ όψιμης έναρξης μπορεί να εμφανιστεί όταν τα συμπτώματα υπήρχαν στην παιδική ηλικία αλλά δεν διαγνώστηκαν. Για αυτά τα άτομα, η ΔΕΠΥ μπορεί να μην γίνει εμφανής ή προβληματική πολύ αργότερα στη ζωή, συμβάλλοντας στην υποεκτίμηση της πάθησης στους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας
 • Κάλυψη συμπτωμάτων: Οι ηλικιωμένοι ενήλικες μπορεί να έχουν αναπτύξει μηχανισμούς αντιμετώπισης με την πάροδο των ετών για να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ τους. Αυτή η συγκάλυψη των συμπτωμάτων μπορεί να καταστήσει δύσκολη την αναγνώριση και διάγνωση της διαταραχής από τους επαγγελματίες υγείας
 • Συννοσηρότητα: Η ΔΕΠΥ συχνά συνυπάρχει με άλλες καταστάσεις ψυχικής υγείας, όπως το άγχος, η κατάθλιψη και η κατάχρηση ουσιών. Αυτό μπορεί να καταστήσει δύσκολη την απομόνωση και τη διάγνωση της ΔΕΠΥ ως αυτόνομης πάθησης σε ηλικιωμένους ενήλικες, καθώς τα συμπτώματά της μπορούν να αποδοθούν σε άλλες συνυπάρχουσες διαταραχές
 • Έλλειψη ευαισθητοποίησης: Υπάρχει μια γενική έλλειψη ευαισθητοποίησης σχετικά με την πιθανότητα η ΔΕΠΥ να επιμένει στην τρίτη ηλικία. Πολλοί πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και τα ίδια τα άτομα μπορεί να μην θεωρούν τη ΔΕΠΥ ως πιθανή εξήγηση για τις δυσκολίες τους στη λειτουργικότητα ή στη διαχείριση των προκλήσεων της ζωής

Ποιες προκλήσεις έχουν να αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι ενήλικες με ΔΕΠΥ;

Οι ηλικιωμένοι ενήλικες με μη διαγνωσμένη και μη διαχειριζόμενη ΔΕΠΥ αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις που επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινή τους ζωή και τη συνολική τους ευημερία:

 • Γνωστική λειτουργία: Η ΔΕΠΥ μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες στις εκτελεστικές λειτουργίες, όπως ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η διαχείριση του χρόνου και η μνήμη εργασίας. Αυτές οι γνωστικές προκλήσεις μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα των ηλικιωμένων να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους, να τηρούν τα φαρμακευτικά σχήματα και να διατηρούν την ανεξαρτησία τους
 • Σχέσεις: Τα παρορμητικά και απρόσεκτα χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ μπορούν να επιβαρύνουν τις σχέσεις με τα μέλη της οικογένειας και τους φίλους. Οι ηλικιωμένοι ενήλικες με ΔΕΠΥ μπορεί να δυσκολεύονται να διατηρήσουν στενές και ουσιαστικές σχέσεις λόγω προβλημάτων επικοινωνίας και συναισθηματικής ρύθμισης
 • Απασχόληση: Όσοι συνεχίζουν να εργάζονται στην τρίτη ηλικία μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να αποδίδουν τα μέγιστα. Η ΔΕΠΥ μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με την απόδοση στην εργασία, τη συνέπεια και την ολοκλήρωση των εργασιών, επηρεάζοντας ενδεχομένως την ασφάλεια και την ικανοποίηση από την εργασία
 • Ψυχική υγεία: Η μη θεραπευμένη ΔΕΠΥ μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη άγχους και κατάθλιψης στους ηλικιωμένους. Ο συνεχής αγώνας για τη διαχείριση των καθημερινών καθηκόντων και ευθυνών μπορεί να διαβρώσει την αυτοεκτίμηση και να επιδεινώσει τα προβλήματα ψυχικής υγείας
 • Σωματική υγεία: Η κακή διαχείριση της ΔΕΠΥ μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο στη σωματική υγεία. Η παραμέληση των ιατρικών ραντεβού, των φαρμάκων και του υγιεινού τρόπου ζωής μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο χρόνιων παθήσεων υγείας
 • Ποιότητα ζωής: Συλλογικά, αυτές οι προκλήσεις μειώνουν τη συνολική ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ενηλίκων με ΔΕΠΥ. Μπορεί να βιώνουν χαμηλότερη αίσθηση ευεξίας και ικανοποίησης από τη ζωή σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους

Ποια η σημασία της αναγνώρισης και αντιμετώπισης της ΔΕΠΥ στους ηλικιωμένους ενήλικες;

Η αναγνώριση και η αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ στους ηλικιωμένους ενήλικες είναι ζωτικής σημασίας για διάφορους λόγους:

 • Ποιότητα ζωής: Η διάγνωση και η θεραπεία μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ενηλίκων με ΔΕΠΥ. Η σωστή διαχείριση επιτρέπει στα άτομα να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης και να ζήσουν μια πιο ικανοποιητική ζωή
 • Ευημερία: Ο εντοπισμός της ΔΕΠΥ μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση συνυπαρχόντων προβλημάτων ψυχικής υγείας. Η βελτίωση της ψυχικής υγείας μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αίσθηση ευεξίας και ικανοποίησης στην τρίτη ηλικία
 • Σχέσεις: Με την κατανόηση του αντίκτυπου της ΔΕΠΥ στις σχέσεις, οι ηλικιωμένοι μπορούν να λάβουν μέτρα για την ενίσχυση και την αποκατάσταση των δεσμών τους με τους αγαπημένους τους
 • Ανεξαρτησία: Η διαχείριση της ΔΕΠΥ μπορεί να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να διατηρήσουν την ανεξαρτησία και την αυτάρκειά τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν να ζουν μόνοι τους και να συμμετέχουν σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων
 • Επιτυχία στον χώρο εργασίας: Για τους ηλικιωμένους ενήλικες που εξακολουθούν να εργάζονται, η διαχείριση της ΔΕΠΥ μπορεί να βελτιώσει την απόδοση στην εργασία, οδηγώντας ενδεχομένως σε μια πιο επιτυχημένη και ικανοποιητική σταδιοδρομία στα επόμενα χρόνια
 • Μείωση των κινδύνων για την υγεία: Η καλύτερη διαχείριση της ΔΕΠΥ μπορεί επίσης να οδηγήσει σε βελτιωμένα αποτελέσματα για τη σωματική υγεία, καθώς τα άτομα είναι πιο πιθανό να παρακολουθούν τα ιατρικά ραντεβού και να τηρούν τις συνταγογραφούμενες θεραπείες και φάρμακα

Ποιες δυσκολίες μπορεί να προκύψουν στη διάγνωση της ΔΕΠΥ σε ηλικιωμένους ενήλικες;

Η διάγνωση της ΔΕΠΥ σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας παρουσιάζει μοναδικές προκλήσεις λόγω της ιστορικής αντίληψης ότι η διαταραχή επηρεάζει κυρίως τα παιδιά και τους εφήβους. Ορισμένες από τις βασικές προκλήσεις περιλαμβάνουν:

 • Έλλειψη διαγνωστικών κριτηρίων: Τα διαγνωστικά κριτήρια για τη ΔΕΠΥ αναπτύχθηκαν με γνώμονα τα παιδιά και τους εφήβους. Ενδέχεται να μην αποτυπώνουν πλήρως την εμπειρία της ΔΕΠΥ στους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Ως αποτέλεσμα, πολλά ηλικιωμένα άτομα μπορεί να μην πληρούν τα επίσημα κριτήρια για τη διάγνωση της ΔΕΠΥ, παρόλο που παρουσιάζουν σημαντικά συμπτώματα
 • Διαφορική διάγνωση: Η διάκριση της ΔΕΠΥ από άλλες παθήσεις που μπορεί να εκδηλωθούν με παρόμοια συμπτώματα γίνεται πιο περίπλοκη στους ηλικιωμένους ενήλικες. Αυτό περιλαμβάνει καταστάσεις όπως η ήπια γνωστική εξασθένηση, η σχετιζόμενη με την ηλικία έκπτωση της μνήμης ή ακόμη και η άνοια σε πρώιμο στάδιο
 • Μεροληψία μνήμης: Οι ηλικιωμένοι ενήλικες μπορεί να έχουν μεροληπτική ανάμνηση των συμπτωμάτων της παιδικής τους ηλικίας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υποδήλωση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ. Μπορεί να μην θυμούνται την έκταση των δυσκολιών τους κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους
 • Συννοσηρότητα: Η υψηλή συννοσηρότητα της ΔΕΠΥ με άλλες καταστάσεις ψυχικής υγείας στους ηλικιωμένους ενήλικες μπορεί να περιπλέξει περαιτέρω τη διάγνωση. Τα συμπτώματα άγχους ή κατάθλιψης μπορεί να επισκιάζουν τα υποκείμενα συμπτώματα της ΔΕΠΥ, καθιστώντας δύσκολο τον εντοπισμό του πρωταρχικού προβλήματος
 • Στίγμα: Υπάρχει ένα παρατεταμένο στίγμα γύρω από τη ΔΕΠΥ, ιδίως στις μεγαλύτερες γενιές. Πολλά άτομα μπορεί να διστάζουν να αναζητήσουν βοήθεια ή να αποδεχτούν μια διάγνωση λόγω του φόβου της κρίσης ή της αυτοεκτίμησης της αδυναμίας τους

Πώς να αντιμετωπίσετε την ΔΕΠΥ στη τρίτη ηλικία;

Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί μια πιο διαφοροποιημένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση της διάγνωσης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις μοναδικές εμπειρίες ζωής και τα χαρακτηριστικά των ηλικιωμένων.

 1. Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας

Οι επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αναγνώριση και αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ στους ηλικιωμένους ενήλικες. Πρέπει να:

 • Να παραμένουν ενημερωμένοι: Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να ενημερώνονται για την εξελισσόμενη κατανόηση της ΔΕΠΥ και την επιμονή της στην τρίτη ηλικία. Αυτό περιλαμβάνει την εξοικείωσή τους με τα πιο πρόσφατα διαγνωστικά κριτήρια και εργαλεία αξιολόγησης
 • Να ελέγχουν και να αξιολογούν: Ο έλεγχος ρουτίνας για ΔΕΠΥ σε ηλικιωμένους ενήλικες μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων. Η χρήση κατάλληλων για την ηλικία εργαλείων αξιολόγησης μπορεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας να διαγνώσουν με ακρίβεια τη ΔΕΠΥ και να τη διαφοροποιήσουν από άλλες καταστάσεις
 • Διεξάγετε ενδελεχείς αξιολογήσεις: Οι επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να διεξάγουν ολοκληρωμένες αξιολογήσεις για να αποκλείσουν άλλες πιθανές αιτίες των αναφερόμενων συμπτωμάτων, όπως η γνωστική έκπτωση ή οι διαταραχές της διάθεσης
 • Αντιμετώπιση του στίγματος: Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου οι ηλικιωμένοι ενήλικες θα αισθάνονται άνετα να συζητούν τα συμπτώματά τους χωρίς το φόβο της κρίσης. Αυτό περιλαμβάνει την αντιμετώπιση οποιουδήποτε στίγματος που σχετίζεται με τη ΔΕΠΥ και την έμφαση στο ότι πρόκειται για μια θεραπεύσιμη κατάσταση
 • Ανάπτυξη θεραπευτικών σχεδίων που να ανταποκρίνονται στην ηλικία: Η θεραπευτική προσέγγιση της ΔΕΠΥ στους ηλικιωμένους μπορεί να διαφέρει από εκείνη των παιδιών και των εφήβων. Τα φάρμακα, η ψυχοθεραπεία και οι στρατηγικές αντιμετώπισης θα πρέπει να προσαρμόζονται στις μοναδικές ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ηλικιωμένα άτομα
 • Συνεργαστείτε: Σε περιπτώσεις συννοσηρότητας, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να συνεργάζονται με άλλους ειδικούς, όπως γηριατρικούς ψυχιάτρους ή νευρολόγους, ώστε να διασφαλίζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο θεραπείας που αντιμετωπίζει όλα τα υποκείμενα ζητήματα
 1. Η σημασία της εκπαίδευσης των ασθενών

Η εκπαίδευση των ασθενών είναι εξίσου ζωτικής σημασίας στη διαδικασία αναγνώρισης και αντιμετώπισης της ΔΕΠΥ στους ηλικιωμένους. Αυτό περιλαμβάνει:

 • Την αύξηση της ευαισθητοποίησης: Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με την πιθανότητα να επιμένει η ΔΕΠΥ σε μεγαλύτερη ηλικία. Η αναγνώριση της πάθησης ως πιθανή εξήγηση για τους αγώνες τους μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς τη διάγνωση και τη θεραπεία
 • Κανονικοποίηση της διάγνωσης: Είναι ζωτικής σημασίας η κανονικοποίηση της διάγνωσης της ΔΕΠΥ, τονίζοντας ότι δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας ή αποτυχίας, αλλά μάλλον μια θεραπεύσιμη ιατρική κατάσταση. Οι ασθενείς πρέπει να κατανοήσουν ότι η αναζήτηση βοήθειας είναι ένα θετικό βήμα προς τη βελτίωση της ευημερίας τους
 • Εξηγήστε τις θεραπευτικές επιλογές: Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένων της φαρμακευτικής αγωγής, της ψυχοθεραπείας και της προσαρμογής του τρόπου ζωής. Ένας ενημερωμένος ασθενής είναι πιο πιθανό να συμμετάσχει ενεργά στο σχέδιο θεραπείας του
 • Συστήματα υποστήριξης: Η ενθάρρυνση των ασθενών να εμπλέξουν τις οικογένειές τους και τα συστήματα υποστήριξής τους στη διαδικασία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της θεραπείας. Τα αγαπημένα πρόσωπα μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στην εφαρμογή στρατηγικών αντιμετώπισης και στη διασφάλιση της τήρησης της φαρμακευτικής αγωγής.
 1. Ο ρόλος της ψυχοθεραπείας

Η ψυχοθεραπεία, συχνά με τη μορφή γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας (CBT), μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο συστατικό της θεραπείας για τους ηλικιωμένους ενήλικες με ΔΕΠΥ. Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν στρατηγικές για τη διαχείριση των συμπτωμάτων τους και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν:

 • Στρατηγικές αντιμετώπισης: Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία μπορεί να διδάξει στους ηλικιωμένους ενήλικες συγκεκριμένες στρατηγικές αντιμετώπισης για τη διαχείριση της απροσεξίας, της παρορμητικότητας και της υπερκινητικότητας. Αυτές οι στρατηγικές μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινή ζωή, την εργασία και τις σχέσεις
 • Διαχείριση του χρόνου: Η διαχείριση του χρόνου και οι οργανωτικές δεξιότητες είναι συχνά αδύναμοι τομείς για τα άτομα με ΔΕΠΥ. Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει τους ηλικιωμένους να αναπτύξουν στρατηγικές για την καλύτερη διαχείριση του χρόνου και των ευθυνών τους
 • Συναισθηματική ρύθμιση: Πολλοί ηλικιωμένοι ενήλικες με ΔΕΠΥ δυσκολεύονται με τη συναισθηματική ρύθμιση. Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία μπορεί να παρέχει εργαλεία για την αναγνώριση και την αποτελεσματική διαχείριση των συναισθημάτων
 • Δεξιότητες επικοινωνίας: Η βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι διαπροσωπικές σχέσεις μπορεί να είναι τεταμένες λόγω των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ. Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν καλύτερες στρατηγικές επικοινωνίας
 • Αυτοεκτίμηση: Η χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι συχνή στους ηλικιωμένους ενήλικες με ΔΕΠΥ. Η γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα βοηθώντας τα άτομα να αναπτύξουν μια πιο θετική εικόνα του εαυτού τους
 1. Διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής

Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό συστατικό της θεραπείας για τους ηλικιωμένους ενήλικες με ΔΕΠΥ, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα παιδιά και τους νεότερους ενήλικες. Τα κοινά φάρμακα περιλαμβάνουν διεγερτικά και μη διεγερτικά και οι επαγγελματίες υγείας θα αξιολογήσουν προσεκτικά ποια φαρμακευτική αγωγή είναι κατάλληλη για κάθε άτομο με βάση τις μοναδικές ανάγκες και το ιατρικό ιστορικό του.

 • Διεγερτικά φάρμακα: Τα διεγερτικά φάρμακα, όπως η μεθυλφαινιδάτη (Ritalin) και τα φάρμακα με βάση την αμφεταμίνη (Adderall), συνταγογραφούνται συνήθως για τη ΔΕΠΥ. Λειτουργούν αυξάνοντας τα επίπεδα ορισμένων νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο, βελτιώνοντας την προσοχή και τον έλεγχο των παρορμήσεων
 • Μη διεγερτικά φάρμακα: Ορισμένα άτομα, ιδίως εκείνα που δεν ανέχονται τα διεγερτικά ή έχουν ιστορικό κατάχρησης ουσιών, μπορεί να ωφεληθούν από μη διεγερτικά φάρμακα. Η ατομοξετίνη (Strattera) και η γουανφακίνη (Intuniv) είναι παραδείγματα μη διεγερτικών επιλογών
 • Παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής: Οι ηλικιωμένοι μπορεί να είναι πιο ευαίσθητοι στις παρενέργειες των φαρμάκων και οι δόσεις μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστούν ώστε να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία και οι ιατρικές καταστάσεις. Η τακτική παρακολούθηση και τα ραντεβού παρακολούθησης είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της φαρμακευτικής αγωγής
 • Πιθανά οφέλη: Η διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη γνωστική λειτουργία, αυξημένη προσοχή και συγκέντρωση, καλύτερο έλεγχο των παρορμήσεων και βελτιωμένη συνολική ποιότητα ζωής
 1. Προσαρμογές στον τρόπο ζωής

Εκτός από την ψυχοθεραπεία και τη φαρμακευτική αγωγή, οι προσαρμογές του τρόπου ζωής μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευεργετικές για τους ηλικιωμένους ενήλικες με ΔΕΠΥ. Αυτές οι προσαρμογές μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να διαχειριστούν καλύτερα τα συμπτώματά τους και να βελτιώσουν τη συνολική τους ευημερία:

 • Ρουτίνα και δομή: Η καθιέρωση μιας καθημερινής ρουτίνας και ενός δομημένου περιβάλλοντος μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με ΔΕΠΥ να παραμείνουν στο σωστό δρόμο και να διαχειριστούν αποτελεσματικά το χρόνο τους
 • Σωματική δραστηριότητα: Η τακτική σωματική δραστηριότητα έχει αποδειχθεί ότι είναι ευεργετική για τα άτομα με ΔΕΠΥ, καθώς μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της ανησυχίας και στη βελτίωση της συγκέντρωσης
 • Διατροφή: Μια ισορροπημένη διατροφή που περιλαμβάνει τρόφιμα πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, αντιοξειδωτικά και χαμηλά σε επεξεργασμένα σάκχαρα μπορεί να υποστηρίξει την υγεία του εγκεφάλου και τη διαχείριση των συμπτωμάτων
 • Ύπνος: Ο επαρκής και τακτικός ύπνος είναι απαραίτητος για τα άτομα με ΔΕΠΥ, καθώς οι διαταραχές του ύπνου μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα
 • Διαχείριση του άγχους: Η εκμάθηση τεχνικών διαχείρισης του στρες μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ΔΕΠΥ και να μειώσουν τις επιπτώσεις της συναισθηματικής δυσφορίας

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας δεν περιορίζεται στην παιδική ηλικία- μπορεί να επιμείνει και στην τρίτη ηλικία, επηρεάζοντας σημαντικό αριθμό ηλικιωμένων ατόμων. Η υποεκτίμηση της ΔΕΠΥ στους ηλικιωμένους έχει εκτεταμένες συνέπειες, επηρεάζοντας τη γνωστική λειτουργία, τις σχέσεις, την απασχόληση, την ψυχική υγεία, τη σωματική υγεία και τη συνολική ποιότητα ζωής τους. Η αναγνώριση και η αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ στους ηλικιωμένους ενήλικες είναι υψίστης σημασίας για να τους βοηθήσουμε να ζήσουν μια ικανοποιητική και ανεξάρτητη ζωή.

Οι επαγγελματίες υγείας, μαζί με την εκπαίδευση των ασθενών, πρέπει να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διάγνωση και τη διαχείριση της ΔΕΠΥ στους ηλικιωμένους ενήλικες. Αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση της ενημέρωσης, τη διενέργεια διεξοδικών αξιολογήσεων, την αντιμετώπιση του στίγματος και την ανάπτυξη σχεδίων θεραπείας που ανταποκρίνονται στην ηλικία. Η ψυχοθεραπεία, η φαρμακευτική αγωγή και οι προσαρμογές του τρόπου ζωής αποτελούν βασικά συστατικά ενός ολοκληρωμένου σχεδίου θεραπείας.

Καθώς η ευαισθητοποίηση αυξάνεται και οι επαγγελματίες υγείας γίνονται πιο ευαισθητοποιημένοι στις ανάγκες των ηλικιωμένων ενηλίκων με ΔΕΠΥ, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα δούμε μια θετική αλλαγή στην αναγνώριση και τη διαχείριση αυτής της πάθησης, επιτρέποντας στα ηλικιωμένα άτομα να ζουν πιο ευτυχισμένα και υγιή. Είναι καιρός να αναγνωρίσουμε ότι η ΔΕΠΥ δεν δεσμεύεται από την ηλικία και ότι αξίζει προσοχή και φροντίδα στους ηλικιωμένους ενήλικες, όπως ακριβώς συμβαίνει και στα παιδιά και στους νεότερους ενήλικες.


+ 4 πηγές

©2022 WikiHealth All Rights Reserved

ADHD Underappreciated in Older Adults https://www.medscape.com/viewarticle/996800#vp_2

Older Adults With ADHD More Likely to Be Overlooked for Diagnosis, Treatment https://www.everydayhealth.com/adhd/older-adults-with-adhd-more-likely-to-be-overlooked-for-diagnosis-treatment/

A Critical Need Ignored: Inadequate Diagnosis and Treatment of ADHD After Age 60 https://www.additudemag.com/adhd-in-seniors-diagnosis-and-treatment-after-60/

ADHD IN OLDER ADULTS: A CASE REPORT LITERATURE AND REVIEW OF THE https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1064748120301603