Εγκυμοσύνη

Ποιες είναι οι 5 βασικές αιτίες εμβρυϊκού θανάτου;

Μια νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διαπίστωσε ότι οι βασικές αιτίες εμβρυακού θανάτου, κατά τις πρώτες 20 (ή περισσότερες) εβδομάδες κύησης, είναι πέντε, όπως θα δούμε πιο κάτω.

Κατά τη διάρκεια του 2015 μέχρι και το 2017, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 15 Απριλίου 2020, στην έκθεση των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, οι πέντε βασικές αιτίες εμβρυακού θανάτου που προσδιορίστηκαν αντιστοιχούσαν στο 89,5% των εμβρυακών θανάτων που αναφέρθηκαν κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Συγκεκριμένα, η Δρ. Donna L. Hoyert, Ph.D. και η Elizabeth CW Gregory, MPH, από το Εθνικό Κέντρο Στατιστικής Υγείας στο Hyattsville του Maryland, παρουσίασαν στην έκθεση διάφορα στοιχεία, τα οποία προσδιορίζουν τις πέντε βασικές αιτίες εμβρυακού θανάτου κατά τις πρώτες 20 (ή και περισσότερες) εβδομάδες της κύησης. Σημειώνεται ότι για να πραγματοποιήσουν την μελέτη τους, οι ερευνήτριες και οι συνεργάτες τους, χρησιμοποίησαν δεδομένα για την χρονική περίοδο 2015 – 2017, από συμμετέχοντες που διέμεναν σε 34 πολιτείες των Ηνωμένων πολιτειών Αμερικής και στην περιφέρεια της Κολούμπια.


Ποιες είναι οι πέντε πιο κύριες αιτίες εμβρυακού θανάτου;

Οι ερευνήτριες, μέσα από τη μελέτη τους διαπίστωσαν ότι το 89,5% των εμβρυϊκών θανάτων που προέκυψαν κατά την περίοδο 2015 – 2017 στις προαναφερόμενες περιοχές, οφείλονταν σε πέντε βασικές αιτίες.

Οι αιτίες αυτές περιελάμβαναν:

  • Εμβρυϊκός θάνατος από κάποια αιτία που δεν ήταν καθορισμένη. Το ποσοστό ανερχόταν στα 28,7 %.
  • Εμβρυϊκός θάνατος μετά από επηρεασμό του εμβρύου από επιπλοκές του πλακούντα, του ομφάλιου λώρου και των μεμβρανών. Το ποσοστό ανερχόταν στα 26,5 %.
  • Εμβρυϊκός θάνατος μετά από επηρεασμό του εμβρύου από επιπλοκές που σχετίζονταν με μητρικές επιπλοκές στην εγκυμοσύνη. Το ποσοστό ανερχόταν στα 13,9 %.
  • Εμβρυϊκός θάνατος μετά από επηρεασμό του εμβρύου από συγγενείς δυσπλασίες, παραμορφώσεις και χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Το ποσοστό ανερχόταν στα 10,8 %
  • Εμβρυϊκός θάνατος μετά από επηρεασμό του εμβρύου από μητρικές καταστάσεις που μπορεί να μην σχετίζονταν με την συγκεκριμένη εγκυμοσύνη. Το ποσοστό ανερχόταν στα 9,6 %.

Συμπερασματικά

Οι εμβρυακοί θάνατοι αυξάνονται όλο και περισσότερο και αυτή η αυξητική πορεία, αποτέλεσε το βασικό κίνητρο για τις ερευνήτριες στο να βρουν και να προσδιορίσουν τις βασικές αιτίες που τους προκαλεί. Οι πέντε πιο πάνω αίτιες συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πιο καίριες αιτίες κατά τις πρώτες 20 εβδομάδες κύησης, με βάση τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά που μελετήθηκαν στην συγκεκριμένη έρευνα. Ενδεικτικά, μερικά από τα χαρακτηριστικά που προσδιόρισαν οι ερευνήτριες, ήταν η ηλικία της μητέρας και το φύλο του εμβρύου.


+ 3 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

CDC: Five causes account for 90% percent of fetal deaths https://medicalxpress.com/news/2020-04-cdc-account-percent-fetal-deaths.html

CDC releases first data on maternal mortality since 2007 https://medicalxpress.com/news/2020-01-cdc-maternal-mortality.html

News tagged with chromosomal abnormalities https://medicalxpress.com/tags/chromosomal+abnormalities/