1Ανοικτός αρτηριακός πόρος

Τι είναι ο ανοικτός αρτηριακός πόρος; Ο ανοικτός αρτηριακός πόρος (PDA) είναι μία κοινή συγγενής καρδιακή ανωμαλία που συμβαίνει σε περίπου 3.000 νεογνά κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με …