φαρμακοεπαγώμενη αυτοάνοση αιμολυτική αναιμια

1Φαρμακοεπαγώμενη αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία

Τι είναι η φαρμακοεπαγώμενη αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία; Η φαρμακοεπαγώμενη αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (Drug-induced immune hemolytic disorder – DIIHA) είναι μια εξαιρετικά σπάνια διαταραχή του αίματος. Εκτιμάται ότι εμφανίζεται περίπου σε …