Η οριακή (μεταιχμιακή) διαταραχή της προσωπικότητας (ΜΔΠ)

Η οριακή διαταραχή προσωπικότητας είναι μια χρόνια πάθηση που μπορεί να περιλαμβάνει αστάθεια της διάθεσης, δυσκολία στις διαπροσωπικές σχέσεις και υψηλά ποσοστά αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικής συμπεριφοράς. Η οριακή (μεταιχμιακή) διαταραχή …